Při zpracování fotografií ve formátu raw pracujeme s mnoha typy souborů, které je dobré uspořádat tak abychom se v tom dobře vyznali. Osobně dávám přednost použití katalogu před session z důvodu uložení všech informací o úpravách na jednom místě. Program Capture One dává uživatelům poměrně volnou ruku jak soubory a složky zorganizovat což může být pro někoho i nevýhoda. Většina kroků jde provést několika způsoby a každý se může/musí rozhodnout co mu vyhovuje.
 V tomto příkladu si ukážeme jak postupovat pokud nechceme mít raw soubory uložené přímo v katalogu, ale ve složkách které si můžeme pojmenovat jak potřebujeme. To je dle mého názoru daleko přehlednější. Nejčastěji fotím zvířata v zoologických zahradách takže to použiju jako příklad.

Vytvoření složek pro zpracování raw souborů

Vytvoříme si základní složku kam vše uložím tu můžeme nazvat třeba Raw.
Vytvoříme podložku pro katalogy, tu nazveme C1-katalogy.
Vytvoříme složku pro soubory raw, tu nazveme RawZoo.
mw basic folders
 
 

Vytvoření katalogu

Spustíme Capture one a vytvoříme nový katalog s názvem C1-Zoo což je v podstatě podsložka  ve složce C1-katalogy.
V katalogu dojde k vytvoření souboru C1-Zoo.cocatalogdb a složek Adjustments, Cache a Originals.
 mw create catalog
 
 

Import rawů

V tuto chvíli dochází k situaci o které jsem psal v úvodu, další postup lze provést několika způsoby ale výsledek bude vždy stejný.
Rawy budou v jedné nebo více složkách ve složce RawZoo.
rawy zkopírujeme pomocí Capture One - v dialogu Import images zvolíme Import to - Copy to folder, vybereme složku RawZoo a do pole Sub Folder napíšeme 2021_05_ZooPraha
mw import to
rawy zkopírujeme pomocí jiného programu
ve složce RawZoo vytvoříme složku názvem 2021_05_ZooPraha a do ní zkopírujeme příslušné soubory.
přidáme soubory do katalogu jednou z následujících možností
1. Add folder v nástroji Library
mw add folder
     2. Přetáhneme drag-drop složku nebo složky z Průzkumníka nebo prohlížeče fotografií (otevře se dialog import fotografií) - tento způsob je vhodný zejména pokud chceme naimportovat více složek.
mw dragdrop
 3. Spustíme dialog Import Images zvolíme složku 2021_05_ZooPraha a v části Import To zvolíme Add to catalog
mw add to katalog
 
A máme tu výsledek
Složky na disku
mw folders disc
Složky zobrazené Capture One
mw folders c1

Výhody

přehlednější vzhled
nemusím tvořit virtuální alba podle naimportovaných složek
mohu do složky přidat další fotografie nebo složky a pomocí příkazu Synchronize naimportovat

Nevýhody

o zálohování raw souborů je lepší postarat  sám (mohu využít zálohování v Capture One ale raw soubory budou uloženy v jiném systému složek takže dohledání konkrétních souborů nebude snadné)
musím si pohlídat případné stejné názvy různých fotografií
 
Zálohování
Raw soubory 
je možné využít zálohování při importu - soubory jsou uloženy na místo určené uživatelem, systém složek je jiný
Katalog 
při ukončení programu je uložena záloha katalogu do složky určené uživatelem
mw backup catalog
záloha je složka ve formátu datum čas a obsahuje soubor cocatalogdb a složku Adjustments.
 
Disky - soubory a složky se kterými pracuji mám uloženy na ssd disku, zálohy a finální fotografie na klasickém disku a externích discích.